Interview with Nightwish 3

Source: Helsingborgs Dagblad

 
  

16 mars 2009

Katarina Höije

Hon har växt i rollen som rockstjärna
Det var ingen lätt uppgift att ersätta Tarja Turunen, Nightwish sångerska under fem år. Förväntningarna när Anette Olzon presenterades som bandets nya sångerska var höga.


- När flera tusen har betalat för att se mig vill jag göra ett bra jobb. Jag är oerhört självkritisk och även om publiken gillar konserten har jag svårt att vara nöjd om allt inte var perfekt.


De senaste månaderna har hon njutit av att vara helt ledig för första gången på länge. Tiden har hon ägnat åt att vara mamma åt sin son. Det har varit mycket familjeliv i huset i Påarp. Sedan några dagar är hon tillbaka på turnén. Ett trettiotal spelningar återstår av bandets två år långa världsturné.


- Det är alltid jobbigt att åka iväg. Nu börjar jag i alla fall se att det finns ett slut. Den här gången var min son inte lika ledsen när jag lämnade honom. Jag tror att han börjar förstå att det här är mitt jobb nu. Det jag är rädd för är att han ska vara sur på mig senare och undra varför jag inte är som andra mammor.


Det första året var tufft för hela bandet. Svårast var det för Anette som var tvungen att övertyga fansen om att hon var en värdig ersättare.


Det första provet kom redan efter några månader när Nightwish sjätte platta "Dark, passion, play" landade i skivdiskarna.

Albumet hade spelats in i största hemlighet och det enda fansen hade hört av henne var första singeln "Amaranth" som släppts en månad tidigare.


Förutom några elaka kommentarer på hemsidan var mottagandet positivt. Bandet vann fyra kategorier vid Emmaa Gaala, Finlands motsvarighet till Grammisgalan, bland annat "Bästa band" och "Bästa album".


- Det var en otrolig lättnad. Nightwish är hjältar i Finland och det var de finska fansens reaktion jag var mest nervös inför.

Hon minns fortfarande de första dagarnas mediakaos. Fotografer från Finlands största kvällstidning låg och tryckte i buskarna utanför huset i Påarp och en förvånad Anette hittade bilder av sin katt i finska tidningar.


- Det går inte att förbereda sig på vad som ska hända när du tackar ja till det här jobbet. Det är verkligen så långt från ett kontorsjobb du kan komma.


När hon är ledig är det första hon saknar bandkollegerna.


- Vi har turnerat tillsammans så länge nu. Jag tror att Nightwish har blivit mer av en grupp sedan jag kom med och jag har vant mig vid att ha killarna där även om vi inte umgås hela tiden. De har sina intressen och jag mina, shoppa till exempel får jag göra själv. Då vill de hellre spela poker i turnébussen.


Det har tagit tid att växa in i rollen som rockstjärna. Nightwish har hundratusentals fans världen över. Störst är hysterin i Sydamerika där bandets senaste live-dvd "Made in Hong Kong" är inspelad.


Där knackar hotellpersonalen på dörren mitt i natten för att be om en autograf och fansen väntar utanför hotellet till klockan fyra på morgonen.


- Det var väldigt jobbigt i början, nästan panikångest. Då kunde jag springa iväg och svara tjurigt när jag ville vara ifred. Jag tycker fortfarande inte om när fans kommer fram och nyper mig i kinderna, men jag har lärt mig hantera det. Och jag förstår dem. Här får de träffa sina största idoler, då är det klart att de blir lite tokiga.


I ett klipp från live-dvd:n där de fem bandmedlemmarna väntar på att gå upp på scenen är det enorma trycket från tusentals åskådare påtagligt.


- Det är svårt att beskriva känslan när du står där, det är både förväntan och nervositet. När sedan publiken sjunger med under konserten sjunger de nästan högre än vad jag gör.

När hon kommer tillbaka till Sverige i augusti är hon inte Påarpsbo längre. Huset ska säljas och hon har redan köpt en lägenhet i Helsingborg.


- Jag ska påbörja flytten under turnén, vilket betyder att jag kommer bo med oupphängda gardiner i flera månader innan jag kommer i ordning.


Foto: Jouni Harala

För snart två år sedan handplockades sångerskan Anette Olzon till finska Nightwish. Nu släpps live-dvd:n som skildrar hennes första turné med bandet.

Arkivfoto: Britt-Mari Olsson

Senast publiken kunde se Anette Olzon var när Nightwish spelade i bandet 2007. Den aktuella live-dvd:n som skildrar Anettes första tid med bandet är inspelade under turnén i Mexiko.

Anette Olzon om...

...turnélivet: "Du vet vart du ska men ändå inte och plötsligt kommer någon och säger att du ska sitta i en intervju om en halvtimme. Jag har fått släppa lite på mitt kontrollbehov."


...Youtube-videon där hon gråtande lämnar scenen:
"Det var en liten scen och direkt när jag kom in på fick jag rökmaskinen i ansiktet. Jag får väldigt lätt torra slemhinnor och får jag rök på stämbanden tappar jag till slut rösten. När jag började sjunga märkte jag att jag inte kunde ta vissa toner. Vi hade turnerat i flera månader i sträck, alla var trötta, och jag kände att jag inte kunde fortsätta."


...nästa steg med Nightwish:
"Till hösten ska jag göra några egna framträdanden, då blir det inte så mycket Nightwish, men våren 2010 har vi bokat in studiotid."

English translation from Nightwish Official Forum:

"The Mother who is becoming a bigger and bigger star"

She went from a baking biscuits supermum home in Påarp to be a rockstar in front of thousands fans. For about 18 months has Anette Olzon toured with Nightwish.

It wasn't an easy task to replace Tarja Turunen, Nightwish frontsinger for five years (Eh, okay research please! It's 9 years!). The expectations were sky high when Anette Olzon was presented as the new Nightwish singer.
- When thousands of people have payed money to see me, I want to do a good job. I'm very self critical and even if the crowd enjoys the shows, I still have a hard time to feel pleased if not everything went perfect.
The last months she has enjoyed her time off and being on vacation for the first time in a very long time. The time has she spent with being a mother to her son. It has been alot of family life in the house in Påarp. Since a couple of days ago she's back on tour. An amount of 30 shows is left of the bands two year old tour.
-It's always hard to leave home. But now I can see a end of the tunnel this time. This time my son wasn't either so sad to see me leave. I think he's starting to understand that this is my job now. What I'm afraid of is that he's going to be angry with me later and wonder why I'm not like the other mothers.

The first year was the hardest for the band. Anette had the worst time because she had to convince the fans that she was a proper replacement.
The first test already came after a few months when Nightwish sixth album "Dark Passion Play" was released. The album had been recorded in biggest secretive spirit and the only track that the fans had heard her with was "Amaranth" which had been released a month earlier. Except for a couple of mean comments was the reception positive. The band won four catagories at the Emmaa Gaala, for example "Best band" and "Best album".
-It was an incredible relief. Nightwish are heroes in Finland and it was the finnish fans reaction I was most anxious about.

She still remember the first days media chaos. Photographers from Finlands biggest evening post was hiding in the bushes outside the house in Påarp and a suprised Anette found pictures of her cat in the finnish magazines.
- It isn't possible to prepare for what is going to happen when you accept this type of job. It really as far away from office work as you can come.

When she's free the first thing she miss is the band collegues.
- We have toured together for so long now. I think that Nightwish has becomed much more of a group since I arrived, and I have gotten used to to have the boys around me even though we don't spend time together all the time. They have their interests and I mine, shopping for example I have to do by myself. They rather want to play poker in the tourbus.
It has taken time to grow into the role as a rockstar. Nightwish has hundred of thousands of fans all over the world. The biggest hysteria is in South America where the bands latest live DVD "Made In Hong Kong" is recorded.
In that country the hotel staff is knocking on your door in the middle of the night asking for autographs, and the fans are waiting outside the gotel until four in the morning.
- It was very hard in the beginning, I almost got panic attacks. Then I could run away and answer grumpily when I wanted to be alone. I still don't like when the fans come forward and pinch my cheeks, but I have learned how to handle it. And I understand the fans. They get to meet their biggest idols and of course they get a bit crazy then.

In a cut from the live dvd where the five band members wait to enter the stage, is the enormous pressure noticable.
- It's hard to describe the feeling of how to stand there, its both nervous and filled with excitement. When the public later sing along at the concert they almost sing louder than me.
When she comes back to Sweden in August she doesn't live in Påarp any longer. The house is on sale and she has already bought an apartment in Helsingborg.
- I'm going to begin to move in during the tour, which means that I'm going to live with unhanged curtains for moths before I'm able to settle in.

*Anette Olzon about...

...tourlife
"You know where you're going but still not in the same time, and suddenly someone comes and say that you're having an interview about a half hour. I have been forced to relase a bit of my need to always be in control.

...the youtube video where she crying leaves the stage:
"It was a small stage and when I entered it I got the smoke machine in my face. I easily get dry mucous membrane and if I get smoke on my vocal chords I in the end loose my voice. When I started to sing I noticed I couldn't take certain notes. We had toured for months in a row, everybody was tired, and I just felt I couldn't do it.

...next step with Nightwish:
"In the autumn I'm going to perform by myself, and there won't be so much Nightwish then, but in the spring 2010 we have booked the studio.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0